Välkomna Sanna Alladin och Ebba Alvestrand

Sanna och Ebba läser till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet och i samband med sin sista termin kommer de att skriva sitt examensarbete hos oss. Examensarbetet görs med fokus på att utveckla ett strategiskt förslag till en affärsplan för metoden Balansa.

Balansa är ett ledningsverktyg vars metodik och genomförande syftar till att skapa en arbetskulturförändring i organisationen. Balansametodiken leder till en förbättrad arbetskultur och en starkare värdegrund och ger en mer kostnadseffektiv organisation. Metodiken stödjer och samlar även arbetsplatsens kompetens och förmåga att balansera arbetsliv och övrigt liv samt ger konkreta verktyg för insatser samt kompletterar redan befintliga kvalitetssystem. Balansa är ett sätt för verksamheter och organisationer att arbeta med arbetsmiljö- och kompetensfrågor integrerat med genus- och mångfaldsmedvetenhet. Balansa bygger på tanken om ett förebyggande ledarskap och det är ett sätt att visa att man tar hänsyn till medarbetarnas hela livssituation.

Balansa behandlar skärningspunkten mellan arbetsliv och familjeliv. Balansa är en dialog- och mellanmänsklig metod som inte kräver någon teknisk kapacitet. Syftet med modellen är att flytta fokus från att bara vara individens angelägenhet till att människor också behöver stöd från arbetsgivare i att kunna ”balansa”. Cecilia Nahnfeldt som har utvecklat metoden är fortsatt delägare i företaget för att säkerställa kvalité och fortsatt utveckling/forskning inom området. Idag deltar Balansa i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt med Virtual Reality-teknik och som ställer frågan om man kan skapa ett mer jämställt samhälle genom ny digital teknik. Projektet går under namnet ”Utsatt”.

Vi ser fram emot att få några ”nya unga kollegor” på Balansa som under ca 6 månader ska dela vår vardag och som kommer att tillföra ny kunskap och nya idéer.

2019-02-15T09:12:10+01:00