Mike Helber presenterar verktyget Balansa på Krunch 6:e mars

Krunch är en kombination av lunch, inspirerande samtal och aktiviteter kring kreativitet. Den 6:e mars kommer Mike Helber från oss att beskriva det praktiska verktyget Balansa som är ett forskningsbaserat stöd för reflekterande samtal. Under Krunchen kommer deltagarna även att få prova på Balansa.

För mer information om evenemanget:
http://www.crearum.se/files/files/Inbjudan%20Krunch_6mars_reflektion%20tillsammans%20med%20Cojn.pdf

Ewa Svensson
Crearum AB
0708-15 92 38
ewa.svensson@crearum.se