Forskningen bakom BALANSA

Syftet med modellen att flytta fokus från att bara vara individens angelägenhet till kollektivet där människor också behöver stöd från arbetsgivare i att kunna ”balansa”. Balansamodellen har utvecklats i nära samarbete med forskningen och flera olika arbetsplatser.

Balansamodellen har sin grund i flera forskningsområden. Skärningspunkten mellan arbetsliv och familjeliv har undersökts av både sociologer och psykologer tidigare. Cecilia Nahnfeldt är livsåskådnings- och genusforskare och bidrar med dessa aspekter till ämnet och kvalitetssäkra verktyget. Det är också Cecilia som arbetat fram samtliga casesamtal som används inom ramen för BALANSA.

Cecilia Nahnfeldt

Cecilia är forskare i genusvetenskap och religionsvetenskap och disputerade 2006. Hon har arbetat mycket med livsåskådning i vardagslivet och arbetar med ett särskilt intresse för innovationer och nytänkande relaterat till genusforskning. Cecilia arbetar med begreppen schablon och situation. Schabloner innebär föreställningar som upprepas och styr vårt sätt att tänka och handla i livet. Situation, (Simone de Beauvoir) är moment då schabloner utmanas och kanske förändras.