Balansa medverkar i forskningsprojekt

Kan man skapa ett mer jämställt arbetsliv genom ny digital teknik? Den frågan försöker projektet UTSATT att svara på genom att ta beprövade metoder från verkligheten in i den virtuella verkligheten - Virtual Reality.

Balansa medverkar i forskningsprojekt2019-02-15T09:14:36+01:00