Tidsmedvetenhet – nyckeln till balans, hälsa och välbefinnande?

Lotta Dellve är docent vid Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Akademin och nytillträdd professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt Borås Högskola i Ergonomi/Organisation och Ledarskap.

Här kan du ta del av professor Lotta Dellves lunchföreläsning i ämnet Tidsmedvetenhet där hon
bland annat pratar om Balansa.