Varför skall man jobba med BALANSA?

Genom att arbeta med BALANSA tar man ansvar för sina medarbetare och visar tydligt att företaget skapa en social hållbar arbetsplats. Med BALANSA skapas förutsättningar för en bättre arbetskultur. Detta gör att man blir en mer attraktiv arbetsgivare – både för att kunna rekrytera medarbetare och behålla dem.

BALANSA

  • är ett verktyg för att utveckla ett arbetssätt och kultur som främjar möjligheten att förena arbetsliv och övrigt liv.
  • är ett konkret och systematiskt utvecklingsverktyg som kompletterar befintliga kvalitetssystem
  • är ett verktyg som kan med fördel användas i arbetet för att främja ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4).

Med BALANSA

  • utvecklas arbetsplatsens kompetens och förmåga att balansera arbetsliv och övrigt liv
  • förbättras dialogen mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chef
  • ökar förståelsen vad gäller dilemman som kan uppstå i gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv
  • identifieras medarbetare som upplever svårighet att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv
  • profilerar företaget som en modern och attraktiv arbetsgivare med hållbar arbetsmiljö.

Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva systematisk arbetsmiljö vilket inkluderar psykosocial hälsa.

Genom att arbeta med BALANSA tar chefen ansvar för sina medarbetare och visar tydligt att företaget vill skapa en social hållbar arbetsplats. BALANSA motverkar på sikt bland annat ohälsa, sjukfrånvaro och personalomsättning. Med BALANSA skapas förutsättningar för en bättre arbetskultur och de goda samtalen.

Det eviga livspusslet – i ett samhälle där gränser löses upp, så behöver man ändå hålla ordning på vad som är arbetsliv/övrigt liv. Att skilja privat och personligt är ingen definitiv gräns. Vissa arbetskamrater blir vänner, kanske nära vänner, en del förblir bara arbetskamrater. Att behandla varandra som människor på jobbet är inte det samma som att vara familj. Rättigheter och skyldigheter ser annorlunda ut. I familjen kan man med rätta förvänta sig att andra är intresserade och lyssnar åtminstone något mer, än på jobbet. På jobbet är det möjligt – men man kan inte förvänta sig det. Men – det är ingen absolut gräns – och man behöver diskutera gränser och bli respekterad.

Detta livspussel involverar många – inte bara mig och min familj.
Det involverar också arbetskamrater och arbetsplats.

Att BALANSA utvecklar oss som människor

Livspussel presenteras ibland som ett evigt problem och något motigt. Samtidigt är det något vi är stolta över när vi ”får till det”. När vi mäktar med. Det händer något när vi frågar efter hjälp likväl som när vi erbjuder hjälp. Man blir liksom mer människa för varandra. Man tar emot erfarenhet av andras liv. Vi mognar. Att ge utrymme för samtal och dialoger är ett sätt att stimulera den utvecklingen hos människor på arbetsplatsen. I öppna trygga samtal med dem man möter i vardagen.

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle. Idag finns ingen annan modell som tar ett systematiskt helhetsgrepp, som är görbart och upplevs som meningsfullt av medarbetarna.