Satsa på personalen och spara pengar

Arbetsliv och övrigt liv är på ett alltmer komplext sätt beroende av varandra. Ökad förväntan på professionalitet, tillgänglighet och effektivitet ställer nya krav både på organisationer och på anställda. I kravens spår märks ökad sjukfrånvaro både på kort och lång sikt. I detta ställs frågan om människan som arbetande individ på sin spets: Är det möjligt att forma arbetsplatser som tar utmaningarna på allvar och utveckla ett omsorgsfullt klimat med ömsesidigt ansvar för allas välmående.

Balansa är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg med ett antal case samtal som tränar förmågan att balansera arbetsliv och övrigt liv, skapar bättre samarbete och effektivare team samtidigt som sjukskrivningar minskas.

Kommande event:

Tisdag 22/9 11.30-13.00 – vi bjuder då på lunch och pratar om Balansa. Eventet är avgiftsfritt.
Onsdag 4/11 08.00-09.30 – vi bjuder då på frukost och pratar om Balansa. Eventet är avgiftsfritt.
Tisdag 1/12 17.30-19.00 – vi bjuder på glögg med tilltugg och pratar om Balansa. Eventet är avgiftsfritt.

Ditt namn*

Önskat tillfälle*

Din epost*

Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

Ditt meddelande

Om din anmälan avser fler personer, fyll i namnen på övriga deltagare:

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4