Satsa på personalen och spara pengar

Arbetsliv och övrigt liv är på ett alltmer komplext sätt beroende av varandra. Ökad förväntan på professionalitet, tillgänglighet och effektivitet ställer nya krav både på organisationer och på anställda. I kravens spår märks ökad sjukfrånvaro både på kort och lång sikt. I detta ställs frågan om människan som arbetande individ på sin spets: Är det möjligt att forma arbetsplatser som tar utmaningarna på allvar och utveckla ett omsorgsfullt klimat med ömsesidigt ansvar för allas välmående.

Balansa är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som tränar förmågan att balansera arbetsliv och övrigt liv, skapar bättre samarbete och effektivare team samtidigt som sjukskrivningar minskas.

Kommande event:

Lunchmöten är 11.30-13.00 – vi bjuder då på lunch och pratar om Balansa. Eventet är avgiftsfritt.
Föreläsningen med Cecilia Nahnfeldt, forskaren bakom Balansa, är 2,5 timmar.

21/8 Lunchmöte Linköping
27/8 Lunchmöte Malmö
12/9 Lunchmöte Stockholm
19/9 Föreläsning Malmö
7/10 Föreläsning Uppsala
8/10 Föreläsning Stockholm
15/10 Lunchmöte Linköping

Anmälan nedan, antal platser är begränsat. Om datumet inte passar kommer vi gärna till er för information och dialog om ert behov.

Ditt namn*

Önskat tillfälle*

Din epost*

Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

Ditt meddelande

Om din anmälan avser fler personer, fyll i namnen på övriga deltagare:

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4