Jämställdhet med hjälp av Virtual Reality

Kan man skapa ett mer jämställt arbetsliv genom ny digital teknik? Den frågan försöker projektet UTSATT att svara på genom att ta beprövade metoder från verkligheten in i den virtuella verkligheten – Virtual Reality. Projektet är finansierat av VINNOVA och kommer att pågå under våren 2017.

Ett del svar kommer förhoppnings under hösten då projektet ska visa upp tre fungerande VR-prototyper i samband med Empatimaskinsforum på Karlstad Innovation Park.

UTSATT syftar till att producera prototyper där jämställdhetsmetodik möter en virtuell verklighet. Tanken är att kunna använda forskning om jämställdhet och psykosociala frågor på ett sätt som kan tillämpas i utbildningssyfte. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Karlstads universitet, Karlstad Innovation Park, RISE Service Labs samt företagen Balansa och Sticky Beat.

”Det finns idag ett uppdrag och en vilja hos de flesta organisationer i både näringsliv, offentlig sektor och akademi att skapa ett mer genuint och förankrat jämställdhetstänk inom verksamheten. Detta är inte bara ett uppdrag hos enskilda organisationer utan resultatet av en bred politiskt vilja och en vilja i samhället.” Det säger Cecilia Nahnfeldt från Balansa och tillika forksningschef Svenska Kyrkan. Cecilia har varit verksam som forskare vid Karlstads universitet och hennes forskning ligger till grund för företaget Balansa och för de metoder som ska digitaliseras. Idén till projektet har funnits en längre tid, men det var först nu som alla bitar föll på plats” säger Linda Ryan Bengtson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet, är en av initiativtagarna.

”Jag och Cecilia har pratat om detta länge. Det är inte bara en fråga om att använda en ny teknik för teknikens skull, utan en fråga om hur vi använder digitala verktyg för att faktiskt göra en skillnad – både på arbetsplatser och i samhället. Projektet är en del av det konceptuella datalabbet xKRP i Karlstad och ingår i VR-satsningen The Great Journey.

Kontakt: Petter Falk
Projektkoordinator
petter.falk@ri.se
+46 702 88 59 03
www.servicelab.se
www.x-krp.se www.ri.se