Balansa bidrar till prisbelönt organisation!

Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges främsta arbetsgivare. Utmärkelsen att vara en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor delas årligen ut till organisationer som fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.

Vi glädjer oss med Länsstyrelsen i Gävleborg som har  blivit nominerade i klassen attraktiv arbetsgivare 2017, det är deras arbete med Balansa ligger som grund för nomineringen.

Inför undersökningen ”Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor” har över 500 organisationer utvärderats utifrån karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang, rekrytering och mycket mer. Utifrån det har en jury valt ut de topp 50 organisationerna som belönats med utmärkelsen varav Länsstyrelsen Gävleborg är en.

– Även om arbete återstår så är det glädjande för oss att finnas med i detta sammanhang, säger personalchef Folke Flomyhr, Länsstyrelsen Gävleborg. Med den utveckling som sker i arbetslivet med ökat tempo och i många fall med mindre resurser är det viktigt att se till medarbetarens hela livssituation. Inom BALANSA-projektet som för närvarande pågår lär vi oss att möta olika case i livet som påverkar arbetsprestationen och hur vi som organisation, chefer och kollegor kan stötta på bästa sätt. Det tror jag är en förklaring till att vi har hamnat på listan, fortsätter Folke Flomyhr.

Drygt ett år efter starten så börjar nu resultatet visa sig för Balansa.  Allt fler organisationer ser att Balansa är ett relevant och förebyggande verktyg för att hantera ohälsotal. Vi är glada att Balasa bidrar till en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Balansas VD Mike Helber.