Aktiviteter under ledning av BALANSA-certifierade handledare

Workshops

Genomförs i fysiska möten. 

BALANSA basic:
Workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt en möjlighet att prova på BALANSA.

 • Inledande möte med berörda chefer
 • Workshop 1 (3 timmar)
  • Inledning – upplägg, bakgrund och syfte med BALANSA
  • Case 1 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Case 2 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 • Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

BALANSA utveckling: 
Systematiskt utvecklingsarbete som utvecklar ledar- och medarbetarskap och arbetskultur

 • BALANSA Basic
 • Workshop 2 (1,5 timme)
  • Inledning – reflektioner sedan förra workshopen
  • Case 3 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 • Workshop 3+ (1,5 timme)
  • Inledning – reflektioner sedan förra workshopen
  • Case 4+ – gruppövning & gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 •  Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

Workshops i mindre grupper

Genomförs digitalt eller fysiskt.

BALANSA basic:
Workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt en möjlighet att prova på BALANSA.

 • Inledande möte med berörda chefer
 • Möte med hela arbetsplatsen, avdelningen, enheten digitalt (45 min)
  • Inledning – upplägg, bakgrund och syfte med BALANSA
 • Workshop 1 (1,5 timme, max 6 deltagare/tillfälle)*
  • Case 1 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Case 2 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 • Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

BALANSA utveckling: 
Systematiskt utvecklingsarbete som utvecklar ledar- och medarbetarskap och arbetskultur

 • BALANSA Basic
 • Workshop 2 (1,5 timme, max 6 deltagare/tillfälle)*
  • Inledning – reflektioner sedan förra workshopen
  • Case 3 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Case 4 – gruppövning & gemensam reflektion
  • Sammanfattning
 • Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

*Antal tillfällen baseras på antal anställda på arbetsplatsen, avdelningen, enheten.

Övriga tjänster

 • Inspirationsföreläsning med Cecilia Nahnfeldt, forskare bakom BALANSA, eller någon av oss certifierade handledare
 • Föreläsning kring ledarskap, teamutveckling, kommunikation, beteenden
 • Individuell coaching
 • Teamcoaching
 • Ledarskapsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Analyser
  • IDI, beteendeprofil
  • Extended DISC, beteendeprofil
  • EQ-i 2.0, mäter Emotionell Intelligens utifrån egna svar i enkät
  • EQ 360, mäter Emotionell Intelligens utifrån egna och omgivningens svar i enkät