Året avslutas med certifiering av Balansa processledare!

Vilket avslut på Balansas första verksamhetsår! Vi har tidigare firat att vi fått våra första kunder och nu avslutar vi med certifiering av konsulter. Utbildningen för att bli processledare för Balansa omfattar flera steg och avslutas med ett godkännande av Cecilia Nahnfeldt, som att ta körkort helt enkelt.

Cecilia är ju forskaren som utvecklat Balansamodellen och det är viktigt att hon kvalitetsgodkänner de som kommer att arbeta med hennes modell.

De första certifierade processledarna är:
Ann Samuelsson, Sara Kremsl, Hanna Edström, Gunnel Mård, Torulf Thörnblom och Mikael Laweby här tillsammans med Cecilia Nahnfeldt och ”Balansaplattan”