Vi älskar våra jobb och vi älskar det andra livet också, MEN…

Varje dag prövas förmågan att balansa. Kanske som mest intensivt om vi lever med barn men även andra relationer. Tonåringar och föräldrar. En partners krävande och oregelbundna arbete. Långa pendelavstånd och vattenläckor i huset. Flytt och separationer. Husdjur och nya partners. Listan kan göras lång. Knuffarna som får oss ur balans kan också komma från jobbet. Höga krav, många deadlines, begränsade resurser. Kollegors sjukskrivning. Känslan att inte räcka till. Ökade krav på tillgänglighet och flexibilitet.

Nu lanserar vi Balansa Podden!

Intresset för det komplexa samspelet mellan arbetsliv och övrigt liv ökar i näringslivet. Därför startar vi nu Balansa Podden där vi bland annat tar upp hur en ökad förväntan på professionalitet, tillgänglighet och effektivitet ställer nya krav både på organisationer och på anställda. Här kan du lyssna direkt.

Varför skall man jobba med BALANSA?

Genom att arbeta med BALANSA tar man ansvar för sina medarbetare och visar tydligt att företaget vill skapa en social hållbar arbetsplats.  Med BALANSA ges förutsättningar för att utveckla bättre arbetskultur. Detta gör att man blir en mer attraktiv arbetsgivare – både för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

För balans mellan arbete och övrigt liv

BALANSA är ett verktyg för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas förmåga att balansera arbete och övrigt liv. Med BALANSA lyfts frågorna in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför.  Detta görs med hjälp av ett antal olika case med dilemman som teamet har en dialog om. Det finns inget rätt eller fel, medlemmarna lyssnar på varandras tankar kring dilemmat och lär av varandra. BALANSA berör ledning och styrning, delaktighet, kommunikation, mandat, fördelning av arbetsuppgifter, resursfördelning samt ansvar.

Mike Helber

Mob: 0708-14 14 15
mike@balansa.se

Catarina Thuning

Mob: 070 – 320 28 63
catarina@balansa.se

Sara Kremsl

Mob: 070–590 83 68
sara@balansa.se