Vägen till det nya normala

Vi vet inte när det börjar, men redan nu behöver alla som ansvarar för arbetsplatser tänka på vad som kan tänkas vara det nya normala och hur vi arbetar tillsammans efter Corona. Datum är inte satta, vi ser att europeiska grannar som haft helt nedstängt samhälle nu försiktigt börjar sin övergång tillbaka till ett samhälle som fungerar mer ”som vanligt”. Om det nu blir som vanligt. Kanske är det mer rimligt att tala om det nya normala, samtidigt som vi vet att vi ännu inte vet tillräckligt för att fastslå planer.

Det nya normala börjar med en bearbetning av vad vi nu är med om. I krisbearbetning brukar man tala om vikten av att bearbeta upplevelser tillsammans med dem som man delar vardag. Kollegor och medarbetare är sådana viktiga nära personer, men det finns också andra skäl att göra en bearbetning tillsammans med kollegor, nämligen den att för att kunna skapa målbilder för den nya normala arbetsplatsen behöver vi varandras kompetenser. För att ha tillgång till kraft och kunna rikta den framåt behövs en reflekterande dialog om upplevelser, för att göra dessa till erfarenheter. Först när de är erfarenheter kan vi dra nytta av det i ett lärande och som resurs för förändring.

Balansa-Podden

Nytt avsnitt varje fredag 16:00

Intresset för det komplexa samspelet mellan arbetsliv och övrigt liv ökar i näringslivet. Därför startar vi nu Balansa Podden där vi bland annat tar upp hur en ökad förväntan på professionalitet, tillgänglighet och effektivitet ställer nya krav både på organisationer och på anställda. Här kan du lyssna direkt.

Varför skall man jobba med BALANSA?

Genom att arbeta med BALANSA tar man ansvar för sina medarbetare och visar tydligt att företaget vill skapa en social hållbar arbetsplats.  Med BALANSA ges förutsättningar för att utveckla bättre arbetskultur. Detta gör att man blir en mer attraktiv arbetsgivare – både för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

För balans mellan arbete och övrigt liv

BALANSA är ett verktyg för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas förmåga att balansera arbete och övrigt liv. Med BALANSA lyfts frågorna in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför.  Detta görs med hjälp av ett antal olika case med dilemman som teamet har en dialog om. Det finns inget rätt eller fel, medlemmarna lyssnar på varandras tankar kring dilemmat och lär av varandra. BALANSA berör ledning och styrning, delaktighet, kommunikation, mandat, fördelning av arbetsuppgifter, resursfördelning samt ansvar.

Catarina
Thuning

Mobil: 070-320 28 63
catarina@balansa.se

Sara
Kremsl

Mobil: 070–590 83 68
sara@balansa.se

Chatarina Israelsson

Mobil: 076-392 14 33
chatarina.i@balansa.se

Linda
Aman

Mobil: 073-020 55 49
linda@balansa.se