Ett forskningsbaserat ledningsverktyg för livskvalitet i arbetslivet

BALANSA tillhandahåller konkreta arbetssätt som ger förutsättningar att förena arbetsliv och övrigt liv. BALANSA utvecklar företaget till en modern och attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsmiljö.

Varför skall man jobba med BALANSA?

Genom att arbeta med BALANSA tar man ansvar för sina medarbetare och visar tydligt att företaget vill skapa en social hållbar arbetsplats.  Med BALANSA ges förutsättningar för att utveckla bättre arbetskultur. Detta gör att man blir en mer attraktiv arbetsgivare – både för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

För balans mellan arbete och övrigt liv

BALANSA är ett verktyg för att öka både organisationens, chefernas och medarbetarnas förmåga att balansera arbete och övrigt liv. Med BALANSA lyfts frågorna in strukturerat och medvetet på arbetsplatsen istället för att hålla dem utanför.  Detta görs med hjälp av ett antal olika case med dilemman som teamet har en dialog om. Det finns inget rätt eller fel, medlemmarna lyssnar på varandras tankar kring dilemmat och lär av varandra. BALANSA berör ledning och styrning, delaktighet, kommunikation, mandat, fördelning av arbetsuppgifter, resursfördelning samt ansvar.

Mike Helber

Mob: 0708-14 14 15
mike@balansa.se

Catarina Thuning

Mob: 070 – 320 28 63
catarina@balansa.se

Sara Kremsl

Mob: 070–590 83 68
sara@balansa.se